CACAOKEN VÀ NÔNG TRẠI CACAO ORGANIC

Với CACAOKEN, nguồn nguyên liệu là tiêu chí hàng đầu, là yếu tố quan trọng nhất để hướng tới việc sản xuất và chế biển sản phẩm chất lượng.
Chính vì vậy, việc đầu tiên đối với Chính là nghiên cứu và đầu tư vào hệ thống nông trại cacao để đảm bảo được nguồn nguyên liệu chất lượng và ổn định.
Theo bộ nông nghiệp Hoa Kì (United States Department of Agriculture) thì các sản phẩm organic phải được trồng, bảo quản và chế biến trong điều kiện không thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp và phóng xạ hóa học.

Read more “CACAOKEN VÀ NÔNG TRẠI CACAO ORGANIC”