Khai trương Chi nhánh Công ty Cacaoken Việt Nam tại Đà Lạt – Thêm cơ hội đầu ra cho ca cao Lâm Đồng

Sáng 28/4/2018, Công ty Cacaoken Việt Nam đã long trọng tổ chức khai trương Chi nhánh Đà Lạt đặt tại 29 Hùng Vương (Phường 10, Đà Lạt).

Read more “Khai trương Chi nhánh Công ty Cacaoken Việt Nam tại Đà Lạt – Thêm cơ hội đầu ra cho ca cao Lâm Đồng”